Syarat Kelayakan PDF Print E-mail
Written by Admin ISIS 1   
Monday, 15 March 2010 06:50
FAKULTI PERAKAUNAN
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program
Bil.
Nama Program / Kod UiTM / Tempoh Pengajian/ Syarat Am Universiti
Syarat Khas Program
Lepasan / Syarat Khas
1.

Certified Accounting Technicians (CAT)  

(1 ½ Tahun/3 semester)

 AC150  

Program Bertemu duga

 Syarat Am Universiti

 Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik

GRED SPM
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G
Syarat Lepasan SPM dan Setaraf

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris Dan Matematik

DAN

 Tertakluk kepada keputusan ujian bertulis dan temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

     
Bil. Nama Program / Kod UiTM / Tempoh Pengajian/ Syarat Am Universiti Syarat Khas Program
Minimum CGPA / PNGK Lepasan / Syarat Khas
1.

The Chartered Institute of Management Accountants (UK)(CIMA)

 AC550

 (1½ Tahun/ 3 semester dari program Ijazah Sarjana Muda)

 (3½ Tahun/ 7 semester dari program Diploma)

 Program Bertemu duga

 Syarat Am Universiti

 Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu

Syarat Lepasan Diploma UiTM
3.00

Diploma Perakaunan.

DAN  

Tertakluk kepada keputusan ujian bertulis dan temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Badan Profesional berkenaan.

Syarat Lepasan Ijazah Sarjana Muda UiTM
2.75

Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Perakaunan atau yang berkaitan.

DAN  

Tertakluk kepada keputusan ujian bertulis dan temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Badan Profesional berkenaan.

Syarat Lepasan Ijazah Sarjana Muda Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
2.75

Ijazah Sarjana Muda dari Institusi lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dalam bidang Perakaunan atau yang berkaitan.

DAN  

Tertakluk kepada keputusan ujian bertulis dan temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Badan Profesional berkenaan.

Syarat Lepasan Peringkat Foundation (ASAS) Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 

Tertakluk kepada keputusan ujian bertulis dan temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Badan Profesional berkenaan.

Bil. Nama Program / Kod UiTM / Tempoh Pengajian/ Syarat Am Universiti Syarat Khas Program
Minimum CGPA / PNGK Lepasan / Syarat Khas
1.

The Association of Chartered Certified Accountants (UK) (ACCA)

 AC551

 (1 ½Tahun/ 3 semester dari Ijazah Sarjana Muda)

(3½ Tahun/ 7 semester dari CAT / Diploma)

Program Bertemu duga

Syarat Am Universiti

Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

Syarat Lepasan Diploma UiTM
3.00

Diploma Perakaunan

DAN

Tertakluk kepada keputusan ujian bertulis dan temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Badan Profesional berkenaan.

Syarat Lepasan Ijazah Sarjana Muda UiTM
2.75

Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Perakaunan atau yang berkaitan.

DAN

Tertakluk kepada keputusan ujian bertulis dan temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Badan Profesional berkenaan.

Syarat Lepasan Ijazah Sarjana Muda Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
2.75

Ijazah Sarjana Muda dari Institusi lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dalam bidang Perakaunan atau yang berkaitan.

DAN

Tertakluk kepada keputusan ujian bertulis dan temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Badan Profesional berkenaan.

Syarat Lepasan Peringkat Foundation (ASAS) Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 

Tertakluk kepada keputusan ujian bertulis dan temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Badan Profesional berkenaan.

Bil. Nama Program / Kod UiTM / Tempoh Pengajian/ Syarat Am Universiti Syarat Khas Program
Minimum CGPA / PNGK Lepasan / Syarat Khas
1.

CPA Australia (CPA)

AC553

(2 Tahun / 4 semester dari program Ijazah Sarjana Muda)

(1 Tahun / 2 semester dari program Sarjana)

Program Bertemu duga

Syarat Am Universiti

Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

Syarat Lepasan Ijazah Sarjana Muda UiTM
2.75

Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Perakaunan, Kewangan, Undang-Undang atau Pengurusan Perniagaan.

DAN

Tertakluk kepada keputusan ujian bertulis dan temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Badan Profesional berkenaan.

Syarat Lepasan Ijazah Sarjana Muda Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
2.75

Ijazah Sarjana Muda dari Institusi lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dalam bidang Perakaunan, Kewangan, Undang-Undang atau Pengurusan Perniagaan.

DAN

Tertakluk kepada keputusan ujian bertulis dan temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

Tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh Badan Profesional berkenaan.

Bil. Nama Program / Kod UiTM / Tempoh Pengajian/ Syarat Am Universiti Syarat Khas Program
Lepasan / Syarat Khas
Syarat Lepasan SPM dan Setaraf
1. Certified in Business Accounting (CBA) oleh CIMA

( 1½  Tahun/ 3 semester)

AC160

 

Program Bertemuduga

Syarat Am Universiti

Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk termasuk Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matemetik

GRED SPM

-

A+

1A

A

2A

A-

3B

B+

4B

B

5C

C+

6C

C

7D

D

8E

E

9G


Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan lima (5) kepujian termasuk termasuk Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik

 

DAN

 

Tertakluk kepada keputusan ujian bertulis dan temuduga yang ditetapkan oleh Fakulti.

Last Updated on Thursday, 15 April 2010 06:23