Syarat Kelayakan PDF Print E-mail

FAKULTI PENDIDIKAN
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL
Nama Program /
Kod UiTM / Kod UPU /
Tempoh Pengajian /
Syarat Am Universiti

Syarat Khas Program
Minimum CGPA/PNGK Lepasan / Syarat Khas
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua) (TESL)
ED220/ ET06
8 Semester
 
Program Bertemu duga
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.50
  Diploma dari UiTM
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat kepujian dalam Bahasa Inggeris Gred 2A, Matematik / Matematik Tambahan dan Sains / Sains Tambahan / Fizik / Kimia / Biologi / mata pelajaran Teknikal
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI dan temuduga yang ditetapkan
   
  SERTA
   
  MUET Band 4
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
2.50
  Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat kepujian dalam Bahasa Inggeris Gred 2A, Matematik / Matematik Tambahan dan Sains / Sains Tambahan / Fizik / Kimia / Biologi / mata pelajaran Teknikal
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI dan temuduga yang ditetapkan
   
  SERTA
   
  MUET Band 4
   
Lepasan Asasi UiTM /  PASUM / Matrikulasi
2.50
  Gred B (3.00) dalam tiga (3) mata pelajaran
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat kepujian dalam Bahasa Inggeris Gred 2A, Matematik / Matematik Tambahan dan Sains / Sains Tambahan / Fizik / Kimia / Biologi / mata pelajaran Teknikal
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI dan temuduga yang ditetapkan
   
  SERTA
   
  MUET Band 4
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.50
  Gred B (NGMP 3.00) dalam dua (2) mata pelajaran tidak termasuk Pengajian Am
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Inggeris Gred 2A, Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan Sains / Sains Tambahan / Fizik / Kimia / Biologi / mata pelajaran Teknikal
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI dan temuduga yang ditetapkan
   
  SERTA
   
  MUET Band 4
   
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Seni dan Seni Reka)
ED222/ ET00
8 Semester
 
Program Bertemu duga
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.50
  Diploma Seni Lukis dan Seni Reka UiTM
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan Pendidikan Seni / Seni Visual / Reka Cipta / Seni Reka Tanda serta lulus Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI, ujian khas dan temu duga yang ditetapkan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
2.50
  Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan Pendidikan Seni / Seni Visual / Reka Cipta / Seni Reka Tanda serta lulus Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI dan temuduga yang ditetapkan
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.50
  Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Seni Visual dan satu (1) mata pelajaran lain
   
  DAN
   
  Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Inggeris dan mata pelajaran berikut:
   
 
 • Pendidikan Seni / Seni Visual / Reka Cipta / Seni Reka Tanda
  DAN
   
  Lulus Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI dan temuduga yang ditetapkan
   
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)
ED226/ ET03
8 Semester
 
Program Bertemu duga
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurangkurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.50
  Diploma dalam bidang yang berkaitan
   
  DAN
   
  Mendapat sekurang-kurangnya lima (5) kepujian pada peringkat SPM termasuk mata pelajaran berikut:
 
 • Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai
 • Sains / Sains Tambahan / Fizik / Kimia / Biologi / Pengetahuan Sains Sukan
 • Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI, ujian kecergasan dan temuduga yang ditetapkan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
2.50
  Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Mendapat sekurang-kurangnya lima (5) kepujian pada peringkat SPM termasuk mata pelajaran berikut:
 
 • Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai
 • Sains / Sains Tambahan / Fizik / Kimia / Biologi / Pengetahuan Sains Sukan
 • Bahasa Inggeris
   
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI, ujian kecergasan dan temuduga yang ditetapkan
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.50
  Gred C (2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran
   
  DAN
   
  Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam mata pelajaran berikut:
 
 • Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai
 • Sains / Sains Tambahan / Fizik / Kimia / Biologi / Pengetahuan Sains Sukan
 • Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI, ujian kecergasan dan temuduga yang ditetapkan
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.50
  Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am
   
  DAN
   
  Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam mata pelajaran berikut:
 
 • Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai
 • Sains / Sains Tambahan / Fizik / Kimia / Biologi / Pengetahuan Sains Sukan
 • Bahasa Inggeris
   
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI, ujian kecergasan dan temuduga yang ditetapkan
   
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Pendidikan Sains Dengan Kepujian (Biologi)
ED227/ ET11
8 Semester
 
Program Bertemu duga
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.50
  Diploma dari UiTM
   
  DAN
   
  Lulus SPM/Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan, Biologi dan Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
2.50
  Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM/Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan, Biologi dan Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI dan temuduga yang ditetapkan
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.50
  Gred C (2.00) termasuk Biology dalam tiga (3) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics / Engineering Mathematics
 • Chemistry / Engineering Chemistry
 • Physics / Engineering Physics
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI dan temuduga yang ditetapkan
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.50
  Gred C (NGMP 2.00) termasuk Biology dan satu (1) dari mata pelajaran berikut tidak termasuk Pengajian Am:
   
 
 • Mathematics T / Further Matematics T
 • Physics
 • Chemistry
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Kertas Julai / Matematik Tambahan
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI dan temuduga yang ditetapkan
   
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Pendidikan Sains Dengan Kepujian (Fizik)
ED228/ ET12
8 Semester
 
Program Bertemu duga
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.50
  Diploma dari UiTM
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI dan temuduga yang ditetapkan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
2.50
  Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan, Fizik dan Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI dan temuduga yang ditetapkan
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.50
  Gred C (2.00 ) termasuk Fizik / Fizik Kejuruteraan dalam tiga (3) mata pelajaran.
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI dan temuduga yang ditetapkan
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.50
  Gred C (NGMP 2.00) dalam Physics dan satu (1) dari mata pelajaran berikut tidak termasuk Pengajian Am:
   
 
 • Mathematics T / Further Mathematics
 • Chemistry
 • Biology
  DAN
   
  Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI dan temuduga yang ditetapkan
   
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Pendidikan Sains Dengan Kepujian (Matematik)
ED229/ ET14
8 Semester
 
Program Bertemu duga
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.50
  Diploma dari UiTM
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
2.50
  Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM/Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik/Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI dan temuduga yang ditetapkan
   
Lepasan Asasi UiTM/ PASUM / Matrikulasi
2.50
  Gred C (2.00) dalam tiga (3)mata pelajaran termasuk Mathematics/Engineering Mathematics dari mata pelajaran berikut:
   
 
 • Chemistry / Engineering Chemistry
 • Physics / Engineering Physics
 • Biology
  DAN
   
  Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI dan temuduga yang ditetapkan
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.50
  Gred C (NGMP 2.00) dalam Mathematics T / Further Mathematics T dan satu (1) dari mata pelajaran berikut tidak termasuk Pengajian Am:
   
 
 • Chemistry
 • Physics
 • Biology
  DAN
   
  Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI dan temuduga yang ditetapkan
   
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Pendidikan Sains Dengan Kepujian (Kimia)
ED230/ ET13
8 Semester
 
Program Bertemu duga
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.50
  Diploma dari UiTM
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
2.50
  Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan / Kimia dan Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.50
  Gred C (2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Chemistry / Engineering Chemistry dari mata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics / Engineering Mathematics
 • Biology
 • Physics / Engineering Physics
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.50
  Gred C (NGMP 2.00) dalam Chemistry dan satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut tidak termasuk Pengajian Am:
   
 
 • Mathematics T / Further Mathematics T
 • Physics
 • Biology
   
  DAN
   
  Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Lulus ujian MEdSI dan temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti
   
Last Updated on Wednesday, 29 September 2010 03:28