Syarat Kelayakan PDF Print E-mail
Written by Admin ISIS 3   
Sunday, 24 January 2010 03:44

FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL
Nama Program /
Kod UiTM / Kod UPU /
Tempoh Pengajian /
Syarat Am Universiti

Syarat Khas Program
Minimum CGPA/PNGK Lepasan / Syarat Khas
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian)
OM221 / EP26
6 Semester
 
Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan (kepujian)
OM222 / EP41
6 Semester
 
Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan (Kepujian)
OM223 / EP42
6 Semester
 
Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian)
OM224 / EP40
6 Semester
 
 
Syarat Am Universiti
 
  • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
  • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
  • Mendapat sekurangkurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00.
  • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00.
  • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
  • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
Lepasan Diploma UiTM
 
 2.00
 
 

  Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat atau Diploma yang berkaitan
   
  ATAU
   
  Diploma Sains Kesetiausahaan (SS10) atau Diploma Kesetiausahaan Eksekutif (SS14)
   

   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma dari institusi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
   
  DAN
   
  Lulus SPM / setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan lulus Matematik / Matematik Tambahan
   

2.75
  Diploma dari Institusi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
  Lulus SPM/Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan lulus Matematik/Matematik Tambahan
   
Lepasan Asasi UiTM/ PASUM / Matrikulasi
2.00
  Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Inggeris dan lulus Matematik / Matematik Tambahan
   

Lepasan STPM/ Setaraf
2.00
  Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian Bahasa Inggeris dan lulus Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai
   

Asasi Undang-Undang UiTM (PI005 / PI006)
2.00
   
  Dalam Asasi Undang-Undang UiTM (PI005/PI006)
   
   
   
   
Last Updated on Thursday, 29 July 2010 03:36