Home Fakulti Muzik Ijazah Sarjana Muda Syarat Kelayakan
Syarat Kelayakan PDF Print E-mail
Written by Admin ISIS 3   
Sunday, 24 January 2010 03:43

FAKULTI MUZIK
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL
Nama Program /
Kod UiTM / Kod UPU /
Tempoh Pengajian /
Syarat Am Universiti

Syarat Khas Program
Minimum CGPA/PNGK Lepasan / Syarat Khas
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Pendidikan Seni Muzik (Kepujian)
MU220 / ET22
6 Semester
Program Bertemu duga
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.50
  Diploma dari UiTM
   
  DAN
   
  Lulus ujian MedSi, ujian khas dan temu duga yang ditetapkan
   

2.00
  Diploma UiTM serta dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
  Lulus ujian MedSi, ujian khas dan temu duga yang ditetapkan
 
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dan lulus Matematik / Matematik Tambahan serta Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Lulus ujian MedSi, ujian khas dan temu duga yang ditetapkan
   

2.50
  Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dan lulus Matematik / Matematik Tambahan sert a Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Lulus ujian MedSi, ujian khas dan temu duga yang ditetapkan
   
Lepasan Asasi UiTM/ PASUM / Matrikulasi
2.00
  Gred C (2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dan lulus Bahasa Inggeris serta Matematik / Matematik Tambahan
   
  DAN
   
  Lulus ujian MedSi, ujian khas dan temu duga yang ditetapkan

Lepasan STPM/ Setaraf
2.00
  Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dalam Bahasa Inggeris serta lulus dan lulus Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai
   
  DAN
   
  Lulus ujian MedSi, ujian khas dan temu duga yang ditetapkan
   


FAKULTI MUZIK
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL
Nama Program /
Kod UiTM / Kod UPU /
Tempoh Pengajian /
Syarat Am Universiti

Syarat Khas Program
Minimum CGPA/PNGK Lepasan / Syarat Khas
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian)
MU221 / EA36
6 Semester
Program Bertemu duga
 
Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian)
MU222 / EA41
6 Semester
Program Bertemu duga
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.50
  Diploma dari UiTM
   
  DAN
   
  Lulus temu duga, ujian pendengaran dan uji bakat yang ditetapkan
   

2.00
  Diploma UiTM serta dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
  Lulus temu duga, ujian pendengaran dan uji bakat yang ditetapkan
 
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dan lulus Matematik / Matematik Tambahan serta Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Lulus temu duga, ujian pendengaran dan uji bakat yang ditetapkan
   

2.50
  Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dan lulus Matematik / Matematik Tambahan sert a Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Lulus temu duga, ujian pendengaran dan uji bakat yang ditetapkan
   
Lepasan Asasi UiTM/ PASUM / Matrikulasi
2.00
  Gred C (2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dan lulus Bahasa Inggeris serta Matematik / Matematik Tambahan
   
  DAN
   
  Lulus temu duga, ujian pendengaran dan uji bakat yang ditetapkan

Lepasan STPM/ Setaraf
2.00
  Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dalam Bahasa Inggeris serta lulus dan lulus Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai
   
  DAN
   
  Lulus temu duga, ujian pendengaran dan uji bakat yang ditetapkan
   

Last Updated on Thursday, 29 July 2010 04:53