Syarat Kelayakan PDF Print E-mail

FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL
Nama Program /
Kod UiTM / Kod UPU /
Tempoh Pengajian /
Syarat Am Universiti

Syarat Khas Program
Minimum CGPA/PNGK Lepasan / Syarat Khas
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat dengan Kepujian (Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat)
IS220/EA39
6 Semester
 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat dengan Kepujian (Pengurusan Sistem Maklumat)
IS221/EA38
6 Semester
 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat dengan Kepujian (Pengurusan Rekod)
IS222/EA37
6 Semester
 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat dengan Kepujian (Pengurusan Pusat Sumber Maklumat)
IS223/EA40
6 Semester
 
Syarat Am Universiti
 
  • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
  • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
  • Mendapat sekurangkurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
  • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi UM/ Asasi Undang-undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
  • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
  • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
Lepasan Diploma UiTM
 
 2.30
 
   
  Diploma Pengurusan Maklumat / Diploma lain yang berkaitan
   
 
 2.00
 
   
  Diploma Pengurusan Maklumat / Diploma lain yang berkaitan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
 
 
3.00
 
 

  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi Lain
   
  DAN
   
  Lulus SPM / setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan lulus Matematik / Matematik Tambahan
   

 
 
2.75
 
 
   
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi Lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
  Lulus SPM / setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan lulus Matematik / Matematik Tambahan
   
Lepasan Asasi UiTM/ PASUM / Matrikulasi
2.30
  Gred C (2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Inggeris dan lulus dalam Matematik / Matematik Tambahan
   

Lepasan STPM/ Setaraf
2.30
  Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am
   
  DAN
   
 
Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Inggeris dan lulus dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai
   

Last Updated on Wednesday, 28 July 2010 09:34