Syarat Kelayakan PDF Print E-mail

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL
Nama Program /
Kod UiTM / Kod UPU /
Tempoh Pengajian /
Syarat Am Universiti

Syarat Khas Program
Minimum CGPA/PNGK Lepasan / Syarat Khas
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Pengurusan Hotel)
HM220/EP13
6 Semester
 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Pengurusan Pelancongan)
HM221/ EP08
6 Semester
 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Pengurusan Seni Kulinari)
HM225 /EP15
6 Semester
 
Syarat Am Universiti
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurangkurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.30
   
  Diploma Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan / Diploma dari UiTM
   
2.00
   
  Diploma Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
2.00
   
  Diploma dari UiTM dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi Lain
   
  DAN
   
  Lulus SPM / setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan
   
2.75
   
  Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
  Lulus SPM / setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.50
   
  Gred C (2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat kepujian dalam Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.50
   
  Gred B- (NGMP 2.67) dalam satu (1) mata pelajaran dan Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain termasuk Pengajian Am.
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai
   
Lepasan Asasi Undang-Undang UiTM (PI005 / PI006)
2.50
   
  Asasi Undang-Undang UiTM (PI005 / PI006)
   
   
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Pengurusan Perkhidmatan Makanan)
HM222/EP14
6 Semester
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurangkurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.30
   
  Diploma Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan / Diploma dari UiTM
   
2.00
   
  Diploma Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
2.00
   
  Diploma dari UiTM dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi Lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM/setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan Matematik/Matematik Tambahan dan lulus Kimia / Biologi / Sains / Sains Tambahan
   
2.75
   
  Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM/setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan Matematik/Matematik Tambahan dan lulus Kimia / Biologi / Sains / Sains Tambahan
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.50
   
  Gred B- (2.67 ) dalam satu (1) mata pelajaran dan Gred C (2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat kepujian dalam Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan d an lulus Kimia / Biologi / Sains / Sains Tambahan
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.50
   
  Gred B- (NGMP 2.67) dalam satu (1) mata pelajaran dan Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain termasuk Pengajian Am
   
  DAN
   
  Lulus SPM/setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Kimia / Biologi / Sains / Sains Tambahan
   
Last Updated on Wednesday, 28 July 2010 09:38