Syarat Kelayakan PDF Print E-mail
Written by Admin ISIS 3   
Sunday, 24 January 2010 03:41

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL
Nama Program /
Kod UiTM / Kod UPU /
Tempoh Pengajian /
Syarat Am Universiti

Syarat Khas Program
Minimum CGPA/PNGK Lepasan / Syarat Khas
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Kejuruteraan  Mekanikal Dengan Kepujian
EM220/EK08
8 Semester
 
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal Dengan Kepujian (Pembuatan)
EM221/EK09
8 semester
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.50
  Diploma Kejuruteraan Mekanikal
   
  DAN
   
  CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI
   

2.75
  Diploma Sains atau bidang yang berkaitan
   
  DAN
   
  CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI
 
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma Kejuruteraan Mekanikal Am
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik, Matematik Tambahan, Fizik serta lulus dalam Bahasa Inggeris dan Kimia
   
  DAN
   
  CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI
   

Lepasan Asasi UiTM/ PASUM / Matrikulasi
2.75
  Gred B- (2.67) dalam dua (2) mata pelajaran dan Gred C (2.00) dalam satu (1) mata pelajaran lain dalam mana-mana mata pelajaran berikut:
 
 • Mathematics / Engineering Mathematics
 • Physics / Engineering Physics
 • Chemistry / Engineering Chemistry
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dan lulus dalam Bahasa Inggeris
   
  CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI

Lepasan STPM/ Setaraf
2.75
  Gred B- (NGMP 2.67) dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics T / Further Mathematics T
 • Physics
 • Chemistry
 
DAN
   
  Lulus SPM/Setaraf dan lulus dalam Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI

Last Updated on Thursday, 29 July 2010 03:20