Syarat Kelayakan PDF Print E-mail
Written by Admin ISIS 5   
Sunday, 24 January 2010 03:41

FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL
Nama Program /
Kod UiTM / Kod UPU /
Tempoh Pengajian /
Syarat Am Universiti

Syarat Khas Program
Minimum CGPA/PNGK Lepasan / Syarat Khas
1
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia) Kepujian
EH220/ EK00
8 Semester
 
Sarjana MudaKejuruteraan (Kimia dan Proses) Kepujian
EH221/ EK64
8 semester
 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Minyak dan Gas) Kepujian
EH223/ EK88
8 semester
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.50
  Diploma Kejuruteraan Kimia
   
  DAN
   
  CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI
   

2.75
  Diploma Sains
   
  DAN
   
  CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI
   

Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma Kejuruteraan Kimia
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf
   
  DAN
   
  Lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI
   

Lepasan Asasi UiTM/ PASUM / Matrikulasi
2.75
  Dua (2) Gred B- (2.67) dalam dua (2) mata pelajaran dan satu (1) Gred C (2.00) dalam mana-mana mata pelajaran berikut:
 
 • Mathematics / Engineering Mathematics
 • Physics / Engineering Physics / Biology
 • Chemistry / Engineering Chemistry
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam matapelajaran berikut:
 
 • Fizik
 • Kimia
  DAN
   
   Lulus Bahasa Inggeris
   
  CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI

Lepasan STPM/ Setaraf
2.75
  Gred B- (NGMP 2.67) dalam dua (2) mata dan Gred C (NGMP 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics T / Further Mathematics T
 • Physics / Biology
 • Chemistry
 
DAN
 
 • Fizik
 • Kimia
  Lulus SPM / Setaraf denga n kepujian dalam mata pelajaran berikut:
   
  DAN
   
  CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI

BIL
Nama Program /
Kod UiTM / Kod UPU /
Tempoh Pengajian /
Syarat Am Universiti

Minimum CGPA/PNGK Lepasan / Syarat Khas
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kimia dan Bioproses) Kepujian
EH222/ EK93
8 semester
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.50
  Diploma Kejuruteraan Kimia
   
  DAN
   
  CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI
   

2.75
  Diploma Sains
   
  DAN
   
  Mendapat kepujian dalam matapelajaran Biologi dalam SPM
   
  DAN
   
  CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI
   

Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma Kejuruteraan Kimia
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian mata pelajaran Biologi
   
  DAN
   
  Lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI
   

Lepasan Asasi UiTM/ PASUM / Matrikulasi
2.75
  Dua (2) Gred B- (2.67) dalam dua (2) mata pelajaran dan satu (1) Gred C (2.00) dalam mana-mana mata pelajaran berikut:
 
 • Mathematics / Engineering Mathematics
 • Physics / Engineering Physics / Biology
 • Chemistry / Engineering Chemistry
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam matapelajaran berikut:
 
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
  DAN
   
  Lulus Bahasa Inggeris
   
  CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI

Lepasan STPM/ Setaraf
2.75
  Gred B- (NGMP 2.67) dalam dua (2) mata dan Gred C (NGMP 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics T / Further Mathematics T
 • Physics / Biology
 • Chemistry
 
DAN
 
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
  Lulus SPM / Setaraf denga n kepujian dalam mata pelajaran berikut:
   
  DAN
   
  CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI

Last Updated on Thursday, 29 July 2010 03:16