Syarat Kelayakan PDF Print E-mail

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL
Nama Program /
Kod UiTM / Kod UPU /
Tempoh Pengajian /
Syarat Am Universiti

Syarat Khas Program
Minimum CGPA/PNGK Lepasan / Syarat Khas
1
 
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik
EE210/ EK86
8 Semester
 
Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik
EE221/ EK02
8 semester
 
Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik (Instrumentasi)
EE230/ EK92
8 semester
 
Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
EE240/ EK25
8 semester
 
Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
EE250/ EK20
8 semester
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.50
  Diploma Kejuruteraan Elektrik / Diploma Sains / bidang yang berkaitan
   
  DAN
   
  CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI
   

Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk:
   
 
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Fizik
  DAN
   
  Lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI
   

Lepasan Asasi UiTM/ PASUM / Matrikulasi
2.75
  Dua (2) Gred B- (2.67) dan satu (1) Gred C (2.00) dalam mana-mana mata pelajaran berikut:
 
 • Mathematics / Engineering Mathematics
 • Chemistry / Engineering Chemistry
 • Physics / Engineering Physics / Biology
  DAN
   
  Lulus SPM/Setaraf dan lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI

Lepasan STPM/ Setaraf
2.75
  Dua (2) Gred B- (NGMP 2.67) dari mata pelajaran berikut tidak termasuk Pengajian Am:
   
 
 • Mathematics T / Further Mathematics T
 • Chemistry
 • Physics/Biology
 
Lulus SPM/Setaraf dan lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI

Last Updated on Tuesday, 28 September 2010 07:43