Syarat Kelayakan PDF Print E-mail
Written by Admin ISIS 5   
Sunday, 24 January 2010 03:40

FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL
Nama Program /
Kod UiTM / Kod UPU /
Tempoh Pengajian /
Syarat Am Universiti

Syarat Khas Program
Minimum CGPA/PNGK Lepasan / Syarat Khas
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Awam
EC220/ EK01
8 Semester
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurangkurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi UM/ Asasi Undang-undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.50
  Diploma Kejuruteraan Awam atau bidang berkaitan
   
  DAN
   
  CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI
   

Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma Kejuruteraan Awam atau bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
  DAN
   
  Lulus SPM/Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik, Matematik Tambahan, Fizik dan Kimia/Biologi/ Sains Tambahan/Sains/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Teknologi Kejuruteraan/ Lukisan Kejuruteraan/ Teknologi Maklumat/ Rekacipta/Bahan Binaan/ Teknologi Binaan
   
  DAN
   
  Lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI
   

Lepasan Asasi UiTM/ PASUM / Matrikulasi
2.75
  Gred B- (2.67) dalam dua (2) mata pelajaran dan Gred C (2.00) dalam mana-mana mata pelajaran berikut:
 
 • Mathematics / Engineering Mathematics
 • Physics / Engi neering Physics
 • Biology / Chemistry/Engineering Chemistry
  DAN
 

Lulus SPM /Setaraf dengan Kepujian dalam mata pelajaran Matematik, Matematik Tambahan, Fizik, Kimia/ Biologi/ Sains Tambahan/Sains/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Teknologi Kejuruteraan/ Lukisan Kejuruteraan/ Teknologi Maklumat/ Rekacipta/Bahan Binaan/ Teknologi Binaan

   
 

DAN 

   
  Lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI

Lepasan STPM/ Setaraf
2.75
  Gred B- (NGMP 2.67) dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut :
   
  DAN
   
 
 • Mathematics T / Further Mathematics T
 • Physics
 • Chemistry / Biology
 
Lulus SPM /Setaraf dengan Kepujian dalam mata pelajaran Matematik, Matematik Tambahan, Matematik Kertas Julai, Fizik, Kimia/ Biologi/ Sains Tambahan/Sains/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Teknologi Kejuruteraan/ Lukisan Kejuruteraan/ Teknologi Maklumat/ Rekacipta/Bahan Binaan/ Teknologi Binaan 
   
 
DAN
   
  Lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  CALON TIDAK RABUN ATAU BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI

Last Updated on Monday, 16 August 2010 00:56