Syarat Kelayakan PDF Print E-mail
Written by Admin ISIS 5   
Sunday, 24 January 2010 03:39

FAKULTI TEKNOLOGI KREATIF DAN ARTISTIK
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL
Nama Program /
Kod UiTM / Kod UPU /
Tempoh Pengajian /
Syarat Am Universiti

Syarat Khas Program
Minimum CGPA/PNGK Lepasan / Syarat Khas
1.
 
 
 
2.
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Skrin) Kepujian
CT223/EA06
6 Semester
 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Penulisan Artistik dan Kreatif) Kepujian
CT224/EA65
6 Semester
 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Teater) Kepujian
CT225/EA66
6 Semester
 
 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Pengurusan Industri Kreatif) Kepujian
CT226 / EA67
6 Semester
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi UM/ Asasi Undang-undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.00
  Diploma dari UiTM
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma dalam bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi Lain
   
  DAN
   
 
Lulus SPM/ Setaraf dengan lima (5) kepujian dan lulus Bahasa Inggeris serta Matematik/ Matematik Tambahan
2.75
 
Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
 
Lulus SPM/ Setaraf dengan lima (5) kepujian dan lulus Bahasa Inggeris serta Matematik / Matematik Tambahan
Lepasan Asasi UiTM/ PASUM/ Matrikulasi
2.00
  Gred C (2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran
   
  DAN
   
 
Lulus SPM/ Setaraf dengan lulus dalam Bahasa Inggeris dan lulus Matematik / Matematik Tambahan
Lepasan STPM/ Setaraf
2.00
  Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am
   
  DAN
   
 
Lulus SPM/ Setaraf dalam Bahasa Inggeris dan lulus Matematik / Matematik Tambahan/ Matematik Kertas Julai
Lepasan Asasi Undang-undang UiTM (PI005/PI006)
2.00
  Asasi Undang-undang UiTM (PI005/PI006)
   
Lepasan SPM / Setaraf

  Lulus SPM / setaraf empat (4) kepujian dan lulus Bahasa Inggeris serta Matematik / Matematik Tambahan dengan lima (5) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan:
 
Nota :
Bagi calon yang mempunyai pengalaman kerja sahaja, salinan permohonan dan salinan kelayakan yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan Fakulti Teknologi Kreatif dan Artistik, Kampus Puncak Perdana UiTM, 40150 Shah Alam selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan.
 

 

   
   

FAKULTI TEKNOLOGI KREATIF DAN ARTISTIK
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL
Nama Program /
Kod UiTM / Kod UPU /
Tempoh Pengajian /
Syarat Am Universiti

Syarat Khas Program
Minimum CGPA/PNGK Lepasan / Syarat Khas
5.
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Animasi dan Teknologi Skrin) Kepujian
CT227/EA68
6 Semester
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi UM/ Asasi Undang-undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.50
  Diploma dari UiTM
   
2.00
  Diploma dari UiTM dengan tiga (3) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma  dari Institusi Pengajian Tinggi Lain
   
  DAN
   
 
Lulus SPM/ Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Pendidikan Seni / Seni Visual / Lukisan Kejuruteraan dan lulus Bahasa Inggeris serta Matematik / Matematik Tambahan
2.75
 
Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
 
Lulus SPM/ Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Pendidikan Seni / Seni Visual / Lukisan Kejuruteraan dan lulus Bahasa Inggeris serta Matematik / Matematik Tambahan
Lepasan Asasi UiTM/ PASUM/ Matrikulasi
2.00
  Gred C (2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran
   
  DAN
   
 
Lulus SPM/ Setaraf dengan kepujian dalam Pendidikan Seni / Seni Visual / Lukisan Kejuruteraan dan lulus Bahasa Inggeris serta Matematik / Matematik Tambahan
Lepasan STPM/ Setaraf
2.00
  Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Seni Visual dan Pengajian Am
   
  DAN
   
 
Lulus SPM/ Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Pendidikan Seni / Seni Visual / Lukisan Kejuruteraan dan lulus Bahasa Inggeris serta Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai
Lepasan Asasi Undang-undang UiTM (PI005/PI006)
2.00
  Asasi Undang-undang UiTM (PI005/PI006)
   
Lepasan SPM / Setaraf

  Lulus SPM / setaraf empat (4) kepujian dan lulus Bahasa Inggeris serta Matematik / Matematik Tambahan dengan lima (5) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan:
 
Nota :
Bagi calon yang mempunyai pengalaman kerja sahaja, salinan permohonan dan salinan kelayakan yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan Fakulti Teknologi Kreatif dan Artistik, Kampus Puncak Perdana UiTM, 40150 Shah Alam selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan.
   
   
   
Last Updated on Wednesday, 28 July 2010 09:50