Syarat Kelayakan PDF Print E-mail

FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL
Nama Program /
Kod UiTM / Kod UPU /
Tempoh Pengajian /
Syarat Am Universiti

Syarat Khas Program
Minimum CGPA/PNGK Lepasan / Syarat Khas
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains Senibina
AP213 / EH00
7 Semester
Program Bertemu duga
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
 
Lepasan Diploma UiTM
 
2.75
 
   
  Diploma lain yang berkaitan
   
  DAN
   
  Lulus ujian khas lukisan dan ujian rabun warna / buta warna dalam temuduga yang dikendalikan oleh Fakulti
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
 
3.00
 

  Diploma Pengajian Seni Bina
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dalam mata pelajaran Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Lulus ujian khas lukisan dan ujian rabun warna / buta warna dalam temuduga yang dikendalikan oleh Fakulti
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.75
   
  Gred B - (2.67) dalam dua (2) mata pelajaran dan satu (1) mata pelajaran deng an gred C (2.00) dari mata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics / Engineering Mathematics
 • Physics / Engineering Physics
 • Chemistry / Engineering Chemistry
 • Biology
 • Perakaunan
 • Pengurusan Perniagaan
 • Ekonomi
  DAN
   
  Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam
 
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik / Matematik Tambahan
 • Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains
   
  DAN
   
  Lulus ujian khas lukisan dan ujian rabun warna/buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti
Lepasan STPM / Setaraf
2.75
   
  Gred B- (NGM P2.67)d a lam dua (2) m ata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics S / Mathematics T/ Further Mathematics T
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology
 • Perakaunan
 • Pengajian Perniagaan
 • Ekonomi
 • Sejarah
 • Geografi
 • Seni Visual
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam
 
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai
 • Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains
  DAN
   
  Lulus ujian khas lukisan dan ujian rabun warna/ buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik dengan Kepujian
AP220 / EH09
7 Semester
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
 
Lepasan Diploma UiTM
 
2.50
 
   
  Diploma Sains Geomatik / Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi) / Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam)
   
 
2.00
 
   
  Diploma Sains Geomatik / Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi) / Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam) dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
2.75
 
   
  Diploma lain yang berkaitan
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
 
2.50
 
   
  Diploma lain yang berkaitan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
 
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi Lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
2.75
   
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang Sains dan Teknologi / bidang yang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris Tidak rabun warna / buta warna
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.50
   
  Gred B- (2.67) dalam satu (1) mata pelajaran dan gred C (2.00) dalam dua (2) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics / Engin eering Mathematics
 • Physics / Engineering Physics
 • Chemistry / Engineering Chemistry
 • Biology
 • Perakaunan
 • Pengurusan Perniagaan
 • Ekonomi
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.50
   
  Gred B- (NGMP 2.67) dalam satu (1) mata pelajaran dan gred C (NGMP 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology
 • Perakaunan
 • Pengajian Perniagaan
 • Ekonomi
 • Sejarah
 • Geografi
 • Seni Visual
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus Fizik / Kimia / Sains Tambahan Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah dengan Kepujian
AP221 / EH04
8 semester
 
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
 
Lepasan Diploma UiTM
 
2.50
 
   
  Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah
   
 
2.00
 
   
  Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah UiTM dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
 
2.75
 
   
  Diploma UiTM dalam bidang Sains dan Teknologi / Sains Sosial / bidang berkaitan
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
 
2.50
 
   
  Diploma UiTM dalam bidang Sains dan Teknologi / Sains Sosial dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma yang berkaitan dalam bidang Sains dan Teknologi / Sains Sosial / bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
2.75
  Diploma yang berkaitan dalam bidang Sains dan Teknologi / Sains Sosial dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang ya ng berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.50
   
  Gred B- (2.67 ) dalam satu (1) mata pelajaran dan gred C (2.00 ) dalam dua (2) mata pelajaran seperti berikut:
   
 
 • Mathematics / Engin eering Mathematics
 • Physics / Engineering Physics
 • Chemistry / Engineering Chemistry
 • Biology
 • Perakaunan
 • Pengurusan Perniagaan
 • Ekonomi
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lulus dalam Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.50
  Gred B- (NGMP 2.67) dalam satu (1) mata pelajaran dan gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Pengajian Am
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lulus dalam Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Seni Bina dengan Kepujian
AP223 / EH03
4 Semester
Program Bertemuduga
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.50
   
  Sarjana Muda Sains (Senibina) dengan Gred B- (2.67) dalam kursus Design VI
   
  DAN
   
  Lulus temuduga serta portfolio review yang dikendalikan oleh Fakulti
   
2.30
   
  Diploma Seni Bina UiTM / Sarjana Muda Sains (Senibina) UiTM dengan Gred C+ (2.33) dalam kursus Design VI serta satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
  Lulus temuduga serta portfolio review yang dikendalikan oleh Fakulti
   
2.00
   
  Diploma Seni Bina UiTM / Sarjana Muda Sains (Senibina) UiTM serta dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
   
  DAN
   
  Lulus temuduga serta portfolio review yang dikendalikan oleh Fakulti
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Seni Bina dan mendapat pengecualian LAM Bahagian Satu (1) dalam bidang yang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains dan lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
  DAN
   
  Lulus temuduga serta portfolio review yang dikendalikan oleh Fakulti
   
2.75
   
  Diploma atau Ijazah Sarjana Muda Sains dalam bidang Seni Bina dan mendapat pengecualian LAM Bahagian Satu (1) dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
  DAN
   
  Lulus temuduga serta portfolio review yang dikendalikan oleh Fakulti
   
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Ukur Bahan dengan Kepujian
AP224 / EH06
6 Semester
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.70
   
  Diploma Ukur Bahan
   
2.00
   
  Diploma Ukur Bahan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
2.75
   
  Diploma lain yang berkaitan
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma Ukur Bahan atau Diploma bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dalam mata pelajaran Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
2.00
   
  Diploma Ukur Bahan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dalam mata pelajaran Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.70
   
  Gred B- (2.67) dalam dua (2) mata pelajaran dan gred C (2.00 ) dalam satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics / Engineering Mathematics
 • Physics / Engineering Physics
 • Chemistry / Engineering Chemistry
 • Biology
 • Perakaunan
 • Pengurusan Perniagaan
 • Ekonomi
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.70
   
  Gred B- (NGMP 2.67) dalam dua (2) mata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology
 • Ekonomi
 • Perakaunan
 • Pengurusan Perniagaan
 • Sejarah
 • Geografi
 • Seni Visual
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
   
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah dengan Kepujian
AP225 / EH07
7 Semester
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.50
   
  Diploma Pengurusan Hartanah
   
2.00
   
  Diploma Pengurusan Hartanah dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
2.75
   
  Diploma lain yang berkaitan
   
2.50
   
  Diploma lain yang berkaitan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diplomaa berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi Lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM/Setaraf dengan lima (5) kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
2.75
   
  Diploma berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM/Setaraf dengan lima (5) kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM/ PASUM / Matrikulasi
2.50
   
  Gred B- (2.67 ) dalam satu (1) mata pelajaran dan gred C (2.00) bagi dua (2) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics / Engineering Mathematics
 • Physics / Engineering Physics
 • Chemistry / Engineering Chemistry
 • Biology
 • Perakaunan
 • Pengurusan Perniagaan
 • Ekonomi
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.50
   
  Gred B- (NGMP 2.67) dalam satu (1) mata pelajaran dan gred C (NGMP 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology
 • Ekonomi
 • Perakaunan
 • Pengurusan Perniagaan
 • Sejarah
 • Geografi
 • Seni Visual
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik kertas Julai serta lulus Bahasa Inggeris
   
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains Pengurusan Pembinaan (dengan Kepujian)
AP226 / EH08
7 Semester
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 

  

  

Lepasan Diploma UiTM
2.50
   
  Diploma Bangunan
   
2.00
   
  Diploma Bangunan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
2.75
   
  Diploma Ukur Bangunan / Diploma Ukur Bahan / Diploma Kejuruteraan Awam / Diploma Senibina
   
2.30
   
  Diploma Ukur Bangunan / Diploma Ukur Bahan / Diploma Kejuruteraan Awam / Diploma Senibina dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma Bangunan atau diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains Gunaan / Bahan Binaan / Teknologi Binaan dan lulus Bahasa Inggeris
   
2.75
   
  Diploma Bangunan atau diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains Gunaan / Bahan Binaan / Teknologi Binaan dan lulus Bahasa Inggeris
   
 
   
  Keahlian bertaraf 'Associate' Chartered Institute of Building, UK
   
Lepasan Asasi UiTM/ PASUM / Matrikulasi
2.50
   
  Gred B- (2.67) dalam dua (2) mata pelajaran dan gred C (2.00) dalam satu (1) mata pelajaran dari  mana-mana mata pelajaran.
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains Gunaan / Bahan Binaan / Teknologi Binaan dan lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.50
   
  Gred B- (2.67 ) dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran tidak termasuk Pengajian Am
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains Gunaan / Bahan Binaan / Teknologi Binaan dan lulus Bahasa Inggeris
   
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Senibina Dalaman dengan Kepujian
AP227 / EH10
8 Semester
Program bertemu duga
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 

  

  

Lepasan Diploma UiTM
2.30
   
  Diploma Rekabentuk Dalaman dengan Gred B-(2.67) dalamm Kursus (INA 316)
   
2.00
   
  Diploma Rekabentuk Dalaman dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
  Lulus temuduga serta portfolio review yang dikendalikan oleh Fakulti
   
2.75
   
  Diploma lain yang berkaitan
   
  DAN
   
  Lulus ujian khas lukisan dan ujian rabun warna / buta warna dalam temuduga yang dikendalikan oleh Fakulti
   
2.50
   
  Diploma lain yang berkaitan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
  Lulus ujian khas lukisan dan ujian rabun warna / buta warna dalam temuduga yang dikendalikan oleh Fakulti
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Sains Gunaan serta lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Lulus ujian khas lukisan dan ujian rabun warna / buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti
   
2.75
   
  Diploma bidang berkaitan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Sains Gunaan serta lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Lulus ujian khas lukisan dan ujian rabun warna / buta warna dalam temuduga yang dikendalikan oleh Fakulti
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.30
   
  Gred B- (2.67) dalam satu (1) mata pelajaran dan dua (2) Gred C (2.00) dalam mata pelajaran berikut :
   
 
 • Mathematics / Engineering Mathematics
 • Physics / Engineering Physics
 • Chemistry / Engineering Chemistry
 • Biology
 • Perakaunan
 • Pengurusan Perniagaan
 • Ekonomi
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Sains Gunaan serta lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Lulus ujian khas lukisan dan ujian rabun warna / buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti
   
Lepasan STPM / Setaraf

 

2.30

 

   
  Gred B- (NGMP 2.67) dalam satu (1) mata pelajaran dan gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Pengajian Am
   
  DAN
   
 

Lulus SPM/ Setaraf dengan kepujian dalam Matematik/ Matematik Tambahan dan  lulus Fizik/ Kimia/ Biologi/ Sains Tambahan/ Sains / Sains Gunaan serta lulus Bahasa Inggeris

   
  DAN
   
  Lulus ujian khas lukisan dan ujian rabun warna / buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti
   
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Senibina Landskap (dengan Kepujian)
AP228 / EH02
8 Semester
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 

  

  

Lepasan Diploma UiTM
2.30
   
  Diploma Senibina Landskap
   
2.00
   
  Diploma Senibina Landskap dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
2.75
   
  Diploma lain yang berkaitan
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
2.50
   
  Diploma lain yang berkaitan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dan lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
2.75
   
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM/ Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik/ Matematik Tambahan dan  lulus Fizik/ Kimia/ Biologi/ Sains Tambahan/ Sains / Sains Gunaan serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.30
   
  Gred C (2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics / Engineering Mathematics
 • Physics / Engineering Physics
 • Chemistry / Engineering Chemistry
 • Biology
 • Perakaunan
 • Pengurusan Perniagaan
 • Ekonomi
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
Lepasan STPM / Setaraf

 

2.30

 

   
  Gred C (2.00) dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am
   
  DAN
   
 

Lulus SPM/ Setaraf dengan kepujian dalam Matematik/ Matematik Tambahan dan  lulus Bahasa Inggeris

   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarjana Muda Ukur Bangunan dengan Kepujian

AP229 / EH05
8 Semester
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 

  

  

Lepasan Diploma UiTM
2.50
   
  Diploma Ukur Bangunan/ Diploma Bangunan/ Diploma Ukur Bahan/ Diploma Kejuruteraan Awam/ Diploma Seni Bina
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
2.00
   
  Diploma Ukur Bangunan/ Diploma Bangunan/ Diploma Ukur Bahan/ Diploma Kejuruteraan Awam/ Diploma Seni Bina dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
2.75
   
  Diploma lain yang berkaitan
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
2.50
   
  Diploma lain yang berkaitan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
   
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dalm Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
2.75
   
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dalm Matematik / Matematik Tambahan dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.50
   
  Gred C (2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran berikut:
   
 
 • Mathematics / Engineering Mathematics
 • Physics / Engineering Physics
 • Chemistry / Engineering Chemistry
 • Biology
 • Perakaunan
 • Pengurusan Perniagaan
 • Ekonomi
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
Lepasan STPM / Setaraf

 

2.50

 

   
  Gred C (NGMP 2.00) dari mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut tidak termasuk Pengajian Am:
   
 
 • Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology
 • Ekonomi
 • Sejarah
 • Geografi
 • Perakaunan
 • Pengurusan Perniagaan
 • Seni Visual
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai serta lulus Bahasa Inggeris
   
  DAN
   
  Tidak rabun warna / buta warna
   
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti dengan Kepujian
AP230 / EH14
6 Semester
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 

Lepasan Diploma UiTM
2.00
   
  Diploma yang berkaitan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dengan lulus Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan
   
2.75
   
  Diploma bidang berkaitan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian dan lulus Matematik / Matematik Tambahan dan Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.00
   
  Gred C (2.00) dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lulus Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan
   
Lepasan STPM / Setaraf

2.00

 

   
  Gred C (2.00) dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am:
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lulus Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan/ Matematik Kertas Julai
   
 
Last Updated on Thursday, 14 October 2010 05:02