Syarat Kelayakan PDF Print E-mail
Written by Admin ISIS 5   
Sunday, 24 January 2010 03:34

FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL
Nama Program /
Kod UiTM / Kod UPU /
Tempoh Pengajian /
Syarat Am Universiti

Syarat Khas Program
Minimum CGPA/PNGK Lepasan / Syarat Khas
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat dengan Kepujian
AM225 / EL02
6 Semester
 
Syarat Am Universiti
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurangkurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.50
   
  Diploma dari Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi / lain-lain Diploma
   
2.00
   
  Diploma dari Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi / lain-lain Diploma dengan dua (2 ) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma dalam bidang Pentadbiran Awam / Pengurusan Perniagaan / Perakaunan / Undang- Undang atau lain-lain Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan
   
2.75
   
  Diploma dalam bidang Pentadbiran Awam / Pengurusan Perniagaan / Perakaunan / Undang- Undang atau lain-lain Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan
   
Lepasan Asasi Undang-Undang UiTM (PI005 / PI006)
2.50
   
  Asasi Undang-Undang UiTM (PI005 / PI006)
   
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian)
AM228 / EL04
6 Semester
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurangkurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.30
   
  Diploma dari Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi / lain-lain Diploma
   
2.00
   
  Diploma dari Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengaj ian Polisi / lain-lain Diploma dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja d alam bidang berkaitan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma dalam bidang Pentadbiran Awam / Pengurusan Perniagaan / Perakaunan / Undang-Undang atau lain-lain Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan
   
2.75
   
  Diploma dalam bidang Pentadbiran Awam / Pengurusan Perniagaan / Perakaunan / Undang- Undang / lain-lain Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.50
   
  Gred B- (2.67) dalam satu (1) mata pelajaran dan Gred C (2.00 ) dalam dua (2) mata pelajaran lain
   
  DAN
   
  Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.50
   
  Gred B- (NGMP 2.67) dalam satu (1) mata pelajaran dan Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain termasuk Pengajian Am
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Bahasa Inggeris dan Matematik / Matema tik Tambahan Matematik Kertas Julai
   
Lepasan Asasi Undang-Undang UiTM (PI005 / PI006)
2.50
   
  Asasi Undang-Undang UiTM (PI005 / PI006)
   
Last Updated on Wednesday, 29 September 2010 03:26