Syarat Kelayakan PDF Print E-mail

FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL
Nama Program /
Kod UiTM / Kod UPU /
Tempoh Pengajian /
Syarat Am Universiti

Syarat Khas Program
Minimum CGPA/PNGK Lepasan / Syarat Khas
1.
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
9.
 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Grafik)
AD221 / EA33
6 Semester
Program Bertemu duga
 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Tekstil)
AD222 / EA27
6 Semester
Program Bertemu duga
 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Logam Halus)
AD223 / EA28
6 Semester
Program Bertemu duga
 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Perindustrian)
AD224 / EA29
6 Semester
Program Bertemu duga
 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Seramik)
AD225 / EA30
6 Semester
Program Bertemu duga
 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Fesyen)
AD226 / EA34
6 Semester
Program Bertemu duga
 
Sarjana Muda Fotografi dan Pengimejan Kreatif (Kepujian)
AD227 / EA31
6 Semester
Program Bertemu duga
 
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian)
AD228 / EA32
6 Semester
Program Bertemu duga
 
Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian)
AD230 / EA53
6 Semester
Program Bertemu duga
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM/ setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi UM/ Asasi Undang-undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.00
  Diploma dari UiTM
   
  DAN
   
 
Lulus semua syarat yang dikendalikan oleh pihak Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka:
 
 • Ujian Melukis
 • Ujian Rabun / Buta Warna
 • Temu duga

Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma dalam bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi Lain
   
  DAN
   
 
Lulus SPM/ Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk mana-mana mata pelajaran berikut:
 
 • Pendidikan Seni / Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta /Pola Pakaian/Rekaan dan Jahitan Pakaian/Membuat Pakaian/ Sejarah/ Geografi/ Pendidikan Islam/ Kesusasteraan Melayu/ Tasawwur Islam/ Grafik Berkomputer/ Produksi Multimedia/ Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Seni Reka Tanda/ Teknologi Rekaan Fesyen
  DAN
   
  Lulus dalam Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan
  DAN
   
  Lulus semua syarat yang dikendalikan oleh pihak Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka:
 
 • Ujian Melukis
 • Ujian Rabun / Buta Warna
 • Temu duga

2.75
 
Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
 
Lulus SPM/ Setaraf dengan kepujian dengan mana-mana mata pelajaran berikut:
 
 • Pendidikan Seni / Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta /Pola Pakaian/Rekaan dan Jahitan Pakaian/Membuat Pakaian/ Sejarah/ Geografi/ Pendidikan Islam/ Kesusasteraan Melayu/ Tasawwur Islam/ Grafik Berkomputer/ Produksi Multimedia/ Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Seni Reka Tanda/ Teknologi Rekaan Fesyen
  DAN
   
  Lulus dalam Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan
  DAN
   
  Lulus semua syarat yang dikendalikan oleh pihak Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka:
 
 • Ujian Melukis
 • Ujian Rabun / Buta Warna
 • Temu duga

Lepasan Asasi UiTM/ PASUM/ Matrikulasi
2.00
  Gred C (2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran
   
  DAN
   
 
Lulus SPM/ Setaraf dengan kepujian dalam mana-mana mata pelajaran berikut:
 
 • Pendidikan Seni / Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta /Pola Pakaian/Rekaan dan Jahitan Pakaian/Membuat Pakaian/ Sejarah/ Geografi/ Pendidikan Islam/ Kesusasteraan Melayu/ Tasawwur Islam/ Grafik Berkomputer/ Produksi Multimedia/ Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Seni Reka Tanda/ Teknologi Rekaan Fesyen
  DAN
   
  Lulus dalam Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan
  DAN
   
  Lulus semua syarat yang dikendalikan oleh pihak Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka:
 
 • Ujian Melukis
 • Ujian Rabun / Buta Warna
 • Temu duga

Lepasan STPM/ Setaraf
2.00
  Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am
   
  DAN
   
 
Lulus SPM/ Setaraf dengan kepujian dalam mana-mana mata pelajaran berikut:
 
 • Pendidikan Seni / Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta /Pola Pakaian/Rekaan dan Jahitan Pakaian/Membuat Pakaian/ Sejarah/ Geografi/ Pendidikan Islam/ Kesusasteraan Melayu/ Tasawwur Islam/ Grafik Berkomputer/ Produksi Multimedia/ Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Seni Reka Tanda/ Teknologi Rekaan Fesyen
  DAN
   
 
Lulus dalam Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai
  DAN
   
 
Lulus semua syarat yang dikendalikan oleh pihak Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka:
 
 • Ujian Melukis
 • Ujian Rabun / Buta Warna
 • Temu duga

Lepasan Asasi Undang-undang UiTM (PI005/PI006)
2.00
  Asasi Undang-undang UiTM (PI005/PI006)
   
  DAN
   
 
Lulus semua syarat yang dikendalikan oleh pihak Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka:
 
 • Ujian Melukis
 • Ujian Rabun / Buta Warna
 • Temu duga

Lepasan Ijazah Sarjana Muda Am dari Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka UiTM
2.00
  Ijazah Sarjana Muda Am dari Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka UiTM
   
   
  Nota:
   
 
Pelajar hanya perlu mendaftar dan lulus 12 jam kredit kursus-kursus yang ditetapkan oleh Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka.

Last Updated on Thursday, 29 July 2010 03:51