Syarat Kemasukan PDF Print E-mail

FAKULTI PERGIGIAN
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL
Nama Program /
Kod UiTM / Kod UPU /
Tempoh Pengajian /
Syarat Am Universiti

Syarat Khas Program
Minimum CGPA/PNGK Lepasan / Syarat Khas
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
DS220 /ED00
10 Semester
Sesi Kemasukan Julai Sahaja
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurangkurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
 
 
 
Lepasan Diploma UiTM
 
3.50
 
 

  Diploma Sains / Diploma Mikrobiologi / Diploma Teknologi Makmal Perubatan
   
  DAN
   
  MUET Band 3
   

Lepasan Asasi UiTM/ PASUM / Matrikulasi
3.50
  Gred B (3.00) dalam tiga (3) mata pelajaran berikut:
 
 • Chemistry
 • Biology
 • Mathematics
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan
   
  DAN
   
  MUET Band 3
   

Lepasan STPM/ Setaraf
3.50
  Gred B (NGMP 3.00) dalam tiga (3) mata pelajaran dari mata pelajaran berikut termasuk Pengajian Am:
   
 
 • Mathematics T/Further Mathematics T
 • Physics
 • Chemistry
 • Biology
   
  DAN
   
 
Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian Bahasa Inggeris dan Matematik / Matematik Tambahan
   
  DAN
   
  MUET Band 3
   

Last Updated on Thursday, 29 July 2010 04:13