Syarat Kelayakan PDF Print E-mail

FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

KOD PROGRAM DAN TEMPOH PENGAJIAN SYARAT MINIMUM

UiTM
UPU


TERBUKA KEPADA ALIRAN
NAMA PROGRAM
TEMPOH PENGAJIAN
Untuk Bumiputera Sahaja

SYARAT AM UNIVERSITI
 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

 
 
 
SR113
E2260

Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
 
Diploma Pengajian Sukan
( 2 ½ tahun / 5 Semester)
(Program bertemu duga)
 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
 
Nota:
 
 
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G  SYARAT KHAS PROGRAM
   
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
 
  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran :
   
 
  • Matematik/Matematik Tambahan
  • Bahasa Inggeris
  DAN
   
 
  • Lulus Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Pengetahuan Sains Sukan
   
  ATAU
2. LEPASAN SPM DAN PENGALAMAN KERJA
   
  Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat TIGA (3) kepujian termasuk Bahasa Melayu
   
  DAN
   
 
  • Lulus Matematik/Matematik Tambahan
  • Lulus Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains / Pengetahuan Sains Sukan
  • Lulus Bahasa Inggeris
   
  SERTA
   
  Pengalaman bekerja sekurang-kurangnya TIGA (3) tahun ATAU Penglibatan DUA (2) tahun dalam bidang sukan di peringkat negeri/negara.
   
ATAU
3. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
 
  Lulus Pra Diploma Perdagangan (PD003) atau Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM.
   
  Nota:
  Lulus temu duga dan ujian kecergasan yang dikendalikan oleh Fakulti.
   
  Nota:
  Bagi calon yang mempunyai pengalaman kerja atau penglibatan dalam bidang sukan, salinan permohonan dan salinan kelayakan yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan, Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, UiTM, 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan).
   
   
Last Updated on Wednesday, 28 July 2010 09:09