Syarat Kelayakan PDF Print E-mail

FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL KOD PROGRAM DAN TEMPOH PENGAJIAN SYARAT MINIMUM
 
UiTM
UPU


TERBUKA KEPADA ALIRAN
NAMA PROGRAM
TEMPOH PENGAJIAN
Untuk Bumiputera Sahaja

SYARAT AM UNIVERSITI
 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

 
 

1.


 
 
 
MC110
E2130

Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
 
Diploma Komunikasi dan Media
(3 tahun / 6 Semester)
(Program bertemu duga)
 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti
 
 
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G  SYARAT KHAS PROGRAM
   
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat sekurang-kurangnya gred 5C dalam mata pelajaran:
   
 
  • Bahasa Inggeris
  • Bahasa Melayu

 

  DAN
 
  • Kepujian dalam Matematik/Matematik Tambahan
   
ATAU
 
2. LEPASAN SPM DAN PENGALAMAN KERJA
 
  Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat DUA (2) kepujian termasuk Bahasa Inggeris DAN LULUS TIGA (3) mata pelajaran lain SERTA EMPAT (4) tahun pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan.
   
   
ATAU
3. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
   
  Lulus program Pra Diploma Sains (PD008) atau Pra Diploma Perdagangan (PD003) dari UiTM
   
  Nota:
  Lulus temu duga dan ujian bertulis yang dikendalikan oleh Fakulti.
   
  Nota:
  Bagi calon yang mempunyai pengalaman kerja sahaja, salinan permohonan dan salinan kelayakan yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan, Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, UiTM, 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan).
Last Updated on Wednesday, 28 July 2010 09:07