Syarat Kelayakan PDF Print E-mail
Written by Admin ISIS 3   
Sunday, 24 January 2010 02:26

FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL KOD PROGRAM DAN TEMPOH PENGAJIAN SYARAT MINIMUM
 
UiTM
UPU


TERBUKA KEPADA ALIRAN
NAMA PROGRAM
TEMPOH PENGAJIAN
Untuk Bumiputera Sahaja

SYARAT AM UNIVERSITI
 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

 
 

1.


 
 
 
HM110
E2240

Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
 
Diploma Pengurusan Hotel
(3 tahun / 6 Semester)
 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
 
 
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G


 

  SYARAT KHAS PROGRAM
   
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
   
 
  • Bahasa Inggeris
  • Matematik/Matematik Tambahan
 

 

ATAU
2. LEPASAN SIJIL UiTM (HM003)
  Lulus Sijil Kemahiran Operasi Hotel (HM003) dari UiTM dengan mendapat HPNG 3.00 SERTA SATU (1) tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
  Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat EMPAT (4) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN Bahasa Inggeris / Matematik / Matematik Tambahan
   
ATAU
3. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
   
  Lulus program Pra Diploma Perdagangan (PD003) dari UiTM
   
   
   
  Nota:
 

Bagi lulusan sijil sahaja, salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan, Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan, UiTM, 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan)

   

 
 

2.


 
 
 
HM111
E2241

Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
 
Diploma Pengurusan Pelancongan
(3 tahun / 6 Semester)
 
 
 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
 
 
 
 
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G  SYARAT KHAS PROGRAM
   
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
   
  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
 
  • Bahasa Inggeris
  • Matematik/Matematik Tambahan
   
   
  ATAU
2. LEPASAN SIJIL UiTM (HM005)
   
  Lulus Sijil Kemahiran Pengendalian Urusan Pelancongan (HM005) dari UiTM dengan mendapat HPNG 2.70 SERTA SATU (1) tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
  Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat EMPAT (4)kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN Bahasa Inggeris / Matematik / Matematik Tambahan
   
  ATAU
3. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
   
  Lulus program Pra Diploma Perdagangan (PD003) dari UiTM
   
   
   
  Nota:
  Bagi lulusan sijil sahaja, salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan, Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan, UiTM, 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan)
   

 
 

3.


 
 
 
HM112
E2243

Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan
(3 tahun / 6 Semester)
 
 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
 
 
 
 
 
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G  SYARAT KHAS PROGRAM
   
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
   
 
  • Bahasa Inggeris
  • Matematik/Matematik Tambahan
  • Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains
   
   
ATAU
   
2. LEPASAN SIJIL UiTM (HM003)
  Lulus Sijil Kemahiran Operasi Hotel (HM003) dari UiTM dengan mendapat HPNG 3.00SERTASATU (1) tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
  Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat EMPAT (4)kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN Bahasa Inggeris / Matematik / Matematik Tambahan
   
   
ATAU
3. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
   
  Lulus program Pra Diploma Perdagangan (PD003) atau Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM.
   
   
   
  Nota:
  Bagi lulusan sijil sahaja, salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan, Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan, UiTM, 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan)
 
 
 

4.

 
 
 
 
HM115
E2242
 
Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
 
Diploma Seni Kulinari
(3 tahun / 6 Semester)
 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
 
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G


   
  SYARAT KHAS PROGRAM
   
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
   
 
  • Bahasa Inggeris
  • Matematik/Matematik Tambahan
 

 

ATAU
2. LEPASAN SIJIL UiTM (HM002 / HM003)
   
  Lulus Sijil Kemahiran Seni Kulinari (HM002) atau Sijil Kemahiran Operasi Hotel (HM003) dari UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.70 SERTA SATU (1) tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan
   
  DAN
   
  Lulus  SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat EMPAT (4) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN Bahasa Inggeris / Matematik / Matematik Tambahan
   
ATAU
3. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
   
  Lulus program Pra Diploma Perdagangan (PD003) dari UiTM
   
   
   
  Nota:
  Bagi lulusan sijil sahaja, salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan, Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan, UiTM, 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan)

 

 

Last Updated on Wednesday, 28 July 2010 09:19