Syarat Kelayakan PDF Print E-mail
Written by Admin ISIS 3   
Sunday, 24 January 2010 02:24

FAKULTI SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL KOD PROGRAM DAN TEMPOH PENGAJIAN SYARAT MINIMUM

UiTM
UPU


TERBUKA KEPADA ALIRAN
NAMA PROGRAM
TEMPOH PENGAJIAN
Untuk Bumiputera Sahaja

SYARAT AM UNIVERSITI
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

1.


AP111
E2340

Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah
(3 tahun / 6 Semester)
(Program bertemu duga)
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G GSYARAT KHAS PROGRAM
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
 • Matematik /Matematik Tambahan
 • Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains
DAN
 • Lulus Bahasa Inggeris
SERTA
 • Tidak Rabun Warna/ Buta Warna
ATAU
2. LEPASAN SIJIL UiTM (AP009)
Lulus Sijil Perancangan Bandar dan Wilayah dari UiTM dengan mendapat HPNG 2.50
DAN
 • Tidak Rabun Warna/ Buta Warna
ATAU
3. LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/IKM/INSTITUSI LAIN
Lulus Sijil Politeknik atau institusi lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat HPNG 2.75 SERTA mendapat EMPAT (4) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN kepujian Matematik/Matematik Tambahan DAN lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM
SERTA
 • Tidak Rabun Warna/ Buta Warna
ATAU
4. LEPASAN SIJIL UiTM (AP009) DAN PENGALAMAN KERJA
Lulus Sijil Perancangan Bandar & Wilayah dari UiTM dengan mendapat HPNG kurang dari 2.50 dan dengan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan tidak kurang dari DUA (2) tahun
DAN
 • Mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu DAN lulus Matematik/Matematik Tambahan serta Bahasa Inggeris di peringkat SPM
SERTA
 • Tidak Rabun Warna/ Buta Warna
ATAU
5. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
Lulus program Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM dengan syarat kemasukan seperti yang ditetapkan oleh UiTM
DAN
 • Tidak Rabun Warna/ Buta Warna
Nota :
Lulus ujian melukis dan ujian buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti.
Nota:
Bagi lulusan sijil sahaja, salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan, Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur, UiTM, 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan).

2.


AP213
E2300

Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
Sarjana Muda Sains (Seni Bina)
(4 tahun / 8 Semester)
(Program bertemu duga)
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G GSYARAT KHAS PROGRAM
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat gred 4B dalam TIGA (3) mata pelajaran:
 • Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains
 • Matematik / Matematik Tambahan
 • Geografi / Sejarah / Pendidikan Seni Visual / Lukisan Kejuruteraan / Reka Cipta / Lukisan Geometri dan Binaan Bangunan / Perdagangan / Ekonomi
DAN
 • Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris
SERTA
 • Tidak Rabun Warna/ Buta Warna
Nota
Lulus ujian khas lukisan dan ujian buta warna dalam temuduga yang dikendalikan oleh Fakulti.

3.


AP114
E2330

Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
Diploma Ukur Bahan
(3 tahun / 6 Semester)
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G GSYARAT KHAS PROGRAM
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
 • Matematik/Matematik Tambahan
 • Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains
DAN
 • Lulus Bahasa Inggeris
ATAU
2. LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/IKM/INSTITUSI LAIN
Lulus Sijil Politeknik atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dalam bidang Ukur Bahan dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.75 SERTA mendapat EMPAT (4) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN Matematik/Matematik Tambahan DAN Sains/Fizik/Biologi/Sains Tambahan SERTA lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM .
ATAU
3. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
Lulus program Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM dengan syarat kemasukan seperti yang ditetapkan oleh UiTM.
Nota:
Bagi lulusan sijil sahaja, salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan, Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur, UiTM, 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan).

4.

AP115
E2320
Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
Diploma Pengurusan Hartanah
(3 tahun / 6 Semester)
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G


SYARAT KHAS PROGRAM
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
 • Matematik/Matematik Tambahan
 • Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains
DAN
 • Lulus Bahasa Inggeris
ATAU
2. LEPASAN SIJIL DARI INSPEN
Lulus Sijil Penilaian Harta Tanah dari Institut Penilaian Negara (INSPEN) dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 3.00SERTA mendapat EMPAT (4) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN Matematik/Matematik Tambahan DAN lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM.
ATAU
3. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
Lulus program Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM dengan syarat kemasukan seperti yang ditetapkan oleh UiTM.
Nota:
Bagi lulusan sijil sahaja, salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan, Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur, UiTM, 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan).

 

5.

AP116
E2310
Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
Diploma Bangunan
(3 tahun / 6 Semester)
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G


SYARAT KHAS PROGRAM
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
 • Matematik / Matematik Tambahan
 • Fizik/Kimia / Sains Tambahan / Sains / Sains Gunaan / Teknologi Kejuruteraan / Bahan Binaan / Teknologi Binaan
DAN
 • Lulus Bahasa Inggeris
ATAU
2. LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/IKM/INSTITUSI LAIN

Lulus Sijil Politeknik atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dalam bidang yang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.75 SERTA mendapat EMPAT (4) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN kepujian Matematik/Matematik Tambahan DAN lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM.

ATAU
3. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
Lulus program Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM dengan syarat kemasukan seperti yang ditetapkan oleh UiTM.
Nota:
Bagi lulusan sijil sahaja, salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan, Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur, UiTM, 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan).

 

6.

AP117
E2304
Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
Diploma Rekabentuk Dalaman
(3 tahun / 6 Semester)
(Program bertemu duga)
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G


SYARAT KHAS PROGRAM
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
 • Matematik / Matematik Tambahan
 • Fizik / Kimia / Sains Tambahan / Sains / Sains Gunaan
DAN
 • Lulus Bahasa Inggeris
ATAU
2. LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/IKM/INSTITUSI LAIN
Lulus Sijil Politeknik atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dalam bidang yang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.75 SERTA mendapat EMPAT(4) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN kepujian Matematik/Matematik Tambahan/Fizik/Kimia/ Biologi/ Sains Tambahan/ Sains SERTA lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM.
ATAU
3. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
Lulus program Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM dengan syarat kemasukan seperti yang ditetapkan oleh UiTM.
Nota:
Lulus ujian khas lukisan dan ujian buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti.
Nota:
Bagi lulusan sijil sahaja, salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan, Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur, UiTM, 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan).

 

7.

AP118
E2302
Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
Diploma Senibina Landskap
(3 tahun / 6 Semester)
(Program bertemu duga)
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G


SYARAT KHAS PROGRAM
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
 • Matematik / Matematik Tambahan
DAN
 • Lulus Bahasa Inggeris
ATAU
2. LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/IKM/INSTITUSI LAIN
Lulus Sijil Politeknik atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dalam bidang yang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.75 SERTA mendapat EMPAT (4) kepujian termasuk dalam Bahasa Melayu DAN kepujian Matematik/Matematik Tambahan SERTA lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM.
ATAU
3. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
Lulus program Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM dengan syarat kemasukan seperti yang ditetapkan oleh UiTM.
Nota:
Lulus ujian khas lukisan dan ujian buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti.
Nota:
Bagi lulusan sijil sahaja, salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan, Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur, UiTM, 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan).

 

8.

AP119
E2303
Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
Diploma Ukur Bangunan
(3 tahun / 6 Semester)
(Program bertemu duga)
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G


SYARAT KHAS PROGRAM
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
 • Matematik / Matematik Tambahan
 • Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains
DAN
 • Lulus Bahasa Inggeris
SERTA
 • Tidak Buta / Buta Warna
ATAU
2. LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/IKM/INSTITUSI LAIN
Lulus Sijil Politeknik atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dalam bidang yang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.75 SERTA mendapat EMPAT (4) kepujian termasuk dalam Bahasa Melayu DAN kepujian Matematik/Matematik Tambahan SERTA lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM
SERTA
 • Tidak Rabun Warna/ Buta Warna
ATAU
3. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
Lulus program Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM dengan syarat kemasukan seperti yang ditetapkan oleh UiTM.
Nota:
Lulus ujian khas lukisan dan ujian buta warna dalam temu duga yang dikendalikan oleh Fakulti.
Nota:
Bagi lulusan sijil sahaja, salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan, Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur, UiTM, 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan).

 

 

9.

AP120
E2350
Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
Diploma Sains Geomatik
(3 tahun / 6 Semester)
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G


SYARAT KHAS PROGRAM
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
 • Matematik
 • Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains
DAN
 • Lulus Bahasa Inggeris
 • Lulus Matematik Tambahan
SERTA
 • Tidak Rabun Warna/ Buta Warna
ATAU
2. LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/IKM/INSTITUSI LAIN
Lulus Sijil Politeknik atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dalam bidang yang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.75 SERTA mendapat EMPAT (4) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN Matematik DAN Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains SERTA lulus Bahasa Inggeris DAN Matematik Tambahan di peringkat SPM
DAN
 • Tidak Rabun Warna/ Buta Warna
ATAU
3. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
Lulus program Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM dengan syarat kemasukan seperti yang ditetapkan oleh UiTM.
Nota:
Bagi lulusan sijil sahaja, salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan, Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur, UiTM, 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan).

 

 

10.

AP121
E2352
Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
Diploma Sains Geomatik
(Sistem Maklumat Geografi)
(3 tahun / 6 Semester)
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G


SYARAT KHAS PROGRAM
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
 • Matematik
 • Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains
DAN
 • Lulus Bahasa Inggeris
 • Lulus Matematik Tambahan
SERTA
 • Tidak Rabun Warna/ Buta Warna
ATAU
2. LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/IKM/INSTITUSI LAIN
Lulus Sijil Politeknik atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dalam bidang yang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.75 SERTA mendapat EMPAT (4) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN Matematik DAN Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains SERTA lulus Bahasa Inggeris DAN Matematik Tambahan di peringkat SPM
SERTA
 • Tidak Rabun Warna/ Buta Warna
ATAU
3. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
Lulus program Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM dengan syarat kemasukan seperti yang ditetapkan oleh UiTM.
Nota:
Bagi lulusan sijil sahaja, salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan, Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur, UiTM, 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan).

 

11.

AP122
E2351
Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam)
(3 tahun / 6 Semester)
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G


SYARAT KHAS PROGRAM
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
 • Matematik
 • Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains
DAN
 • Lulus Bahasa Inggeris
 • Lulus Matematik Tambahan
SERTA
 • Tidak Rabun Warna/ Buta Warna
ATAU
2. LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/IKM/INSTITUSI LAIN
Lulus Sijil Politeknik atau institusi lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dalam bidang yang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.75 SERTA mendapat EMPAT (4) kepujian termasuk Bahasa Melayu DAN Matematik DAN Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains SERTA lulus Bahasa Inggeris DAN Matematik Tambahan di peringkat SPM
SERTA
 • Tidak Rabun Warna/ Buta Warna
ATAU
3. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
Lulus program Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM dengan syarat kemasukan seperti yang ditetapkan oleh UiTM.
Nota:
Bagi lulusan sijil sahaja, salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan, Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur, UiTM, 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan).

 

 

Last Updated on Wednesday, 18 August 2010 03:13