Syarat Kelayakan PDF Print E-mail

FAKULTI SAINS KESIHATAN
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL
Nama Program /
Kod UiTM / Kod UPU /
Tempoh Pengajian /
Syarat Am Universiti

Syarat Khas Program
Minimum CGPA/PNGK Lepasan / Syarat Khas
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan ( Kepujian)
HS220/EM12
8 Semester
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
 
Lepasan Diploma UiTM
 
3.00
 
   
  Diploma Kejururawatan
   
 
2.50
 
   
  Diploma Kejururawatan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan serta berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia
   
 
2.75
 
   
  Diploma yang berasaskan Sains Dan Teknologi
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
 
2.75
 

  Diploma Kejururawatan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan serta berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian dalam Biologi / Sains, Matematik / Matematik Tambahan serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.75
   
  Gred B (3.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Biology / Physics / Engineering Physics dan Gred C (2.00) dalam satu (1) mata pelajaran lain
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus dalam Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.75
   
  Gred B (NGMP 3.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Biology/Physics dan satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan/Matematik Kertas Julai dan lulus dalam Bahasa Inggeris
   
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Makmal Perubatan (Kepujian)
HS221/EM19
8 Semester
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
 
Lepasan Diploma UiTM
 
2.50
 
   
  Diploma Teknologi Makmal Perubatan
   
 
2.30
 
   
  Diploma Teknologi Makmal P erubatan dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
2.75
 
   
  Diploma yang berasaskan Sains Dan Teknologi
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma Teknologi Makmal Perubatan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian dalam Biologi / Fizik, Kimia, Matematik / Matematik Tambahan serta lulus dalam Bahasa Inggeris
   
2.75
   
  Diploma Teknologi Makmal Perubatan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian dalam Biologi / Fizik, Kimia, Matematik / Matematik Tambahan serta lulus dalam Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.75
   
  Gred B (3.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Chemistry / Engineering Chemistry dan Gred C ( 2.00) dalam satu (1)mata pelajaran lain
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus dalam Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.75
   
  Gred B (NGMP 3.00) dalam dua (2) mata  pelajaran termasuk Chemistry dan satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan/Matematik Kertas Julai dan lulus dalam Bahasa Inggeris
   
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ijazah Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian)
HS222/EM13
8 Semester
 
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
 
Lepasan Diploma UiTM
 
2.50
 
   
  Diploma Pengimejan Perubatan
   
 
2.30
 
   
  Diploma Pengimejan Perubatan dengan dua(2)tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
2.75
 
   
  Diploma yang berasaskan Sains Dan Teknologi
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma Pengimejan Perubatan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian dalam Biologi / Kimia, Fizik, Matematik / Matematik Tambahan serta lulus dalam Bahasa Inggeris
   
2.75
  Diploma Pengimejan Perubatan d ari Insti tusi Peng ajian Tinggi Lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian dalam Biologi / Kimia, Fizik, Matematik / Matematik Tambahan serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.75
   
  Gred B (3.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Physics / Engineering Physics dan Gred C (2.00) dalam satu (1) mata pelajaran lain
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus dalam Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.75
  Gred B (NGMP 3.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Physics dan satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan/Matematik Kertas Julai dan lulus dalam dalam Bahasa Inggeris
   
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ijazah Sarjana Muda Kesihatan Dan Keselamatan Persekitaran (Kepujian)
HS223/EM10
8 Semester
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.50
   
  Diploma Kesihatan Persekitaran
   
2.30
   
  Diploma Kesihatan Persekitaran dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
2.75
   
  Diploma yang berasaskan Sains Dan Teknologi
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma Kesihatan Persekitaran dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian dalam Biologi / Fizik, Kimia, Matematik / Matematik Tambahan serta lulus Bahasa Inggeris
   
2.75
   
  Diploma Fisioterapi dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian dalam Biologi / Fizik, Kimia, Matematik / Matematik Tambahan serta lulus dalam Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.75
   
  Gred B (3.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Chemistry / Engineering Chemistry dan Gred C (2.00) dalam satu (1) mata pelajaran lain.
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus dalam Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.75
  Gred B (NGMP 3.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Chemistry dan Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus dalam dalam Bahasa Inggeris
   
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ijazah Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian)
(HS224) EM14
8 Semester
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.50
   
  Diploma Fisioterapi
   
2.30
   
  Diploma Fisioterapi serta dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
2.75
   
  Diploma yang berasaskan Sains Dan Teknologi
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma Fisioterapi dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian dalam Biologi, Fizik, Matematik / Matematik Tambahan serta lulus Bahasa Inggeris
   
2.75
   
  Diploma  Fisioterapi dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian dalam Biologi, Fizik, Matematik / Matematik Tambahan serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.75
   
  Gred B (3.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Biology dan Gred C (2.00) dalam satu (1) mata pelajaran lain
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus dalam Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.75
   
  Gred B (NGMP 3.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Biology dan Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan/Matematik Kertas Julai dan lulus dalam dalam Bahasa Inggeris
   
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ijazah Sarjana Muda Pemulihan Carakerja (Kepujian)
HS225/ EM15
8 Semester
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.50
   
  Diploma Pemulihan Carakerja
   
2.30
   
  Diploma Pemulihan Carakerja dengan dua (2 )tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
2.75
   
  Diploma yang berasaskan Sains Dan Teknologi
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma Pemulihan Carakerja dari institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian dalam Biologi / Fizik, Matematik / Matematik Tambahan serta lulus Bahasa Inggeris
   
2.75
   
  Diploma Pemulihan Carakerja dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  DiLulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian dalam Biologi /Fizik, Matematik / Matematik Tambahan serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM/ PASUM / Matrikulasi
2.75
   
  Gred B (3.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Biology / Physics / Engineering Physics dan Gred C (2.00) da lam satu (1) mata pelajaran lain
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus dalam Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.75
   
  Gred B (NGMP 3.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Biology / Physics dan satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan / Matematik Kertas Julai dan lulus dalam dalam Bahasa Inggeris
   
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ijazah Sarjana Muda Optometri (Kepujian)
HS226 / EM04
6 Semester
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 

  

  

Lepasan Diploma UiTM
2.75
   
  Diploma yang berasaskan Sains Dan Teknologi
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma yang berasaskan Sains Dan Teknologi dari Institusi Pengajian Tinggi lain 
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian dalam Biologi , Fizik, Matematik / M atematik Tambahan serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.75
   
  Gred B (3.00) dalam dua (2) m ata pelajaran termasuk Biology / Physics / Engineering Physics dan Gred C (2.00) dalam satu (1) mata pelajaran lain
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus dalam Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf

 

2.75

 

   
  Gred B (NGMP 3.00) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Biology / Physics dan satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus dalam dalam Bahasa Inggeris
   
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ijazah Sarjana Muda Pemakanan Dan Dietetik (Kepujian)
HS227/EM20
8 Semester
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 

  

  

Lepasan Diploma UiTM
2.75
   
  Diploma yang berasaskan Sains Dan Teknologi
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma yang berasaskan Sains Dan Teknologi dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan mendapat lima (5) kepujian dalam Biologi ,Kimia, Matematik / Matematik Tambahan serta lulus dalam Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.75
   
  Gred B (3.00) d alam dua (2) mata pelajaran Biology dan C he mistry dan Gred C (2.00) dalam satu (1) mata pelajaran lain
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujIan dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus dalam Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf

 

2.75

 

   
  Gred B (NGMP 3.00) dalam dua (2) mata pelajaran Biology dan Chemistry
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujIan dalam Matematik / Matematik Tambahan dan lulus dalam Bahasa Inggeris
   
Last Updated on Wednesday, 29 September 2010 03:26