Syarat Kelayakan PDF Print E-mailFAKULTI SAINS KESIHATAN
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL KOD PROGRAM DAN TEMPOH PENGAJIAN SYARAT MINIMUM
 
UiTM
UPU


TERBUKA KEPADA ALIRAN
NAMA PROGRAM
TEMPOH PENGAJIAN
Untuk Bumiputera Sahaja

SYARAT AM UNIVERSITI
 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

 
 

1.


 
 
 
HS110
E2031

Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
 
Diploma Kejururawatan
(3 tahun / 6 Semester)
(Pengambilan Sesi Julai sahaja)
 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
 
 • Calon-calon lelaki sangat digalakkan memohon
 
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G


 

  SYARAT KHAS PROGRAM
   
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
   
 
 • Matematik/Matematik Tambahan
 • Biologi/Sains
 

 

  DAN
 
 • Lulus Bahasa Inggeris
   
   
   
  ATAU
2. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
   
  Lulus program Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM dengan  mendapat keputusan: (semester 1: HPNG 3.00 atau semester 2:  HPNG 2.75).
   
   
   
   
   

 
 

2.


 
 
 
HS111
E2033

Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal
 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan
(2 ½ tahun / 5 Semester)
(Pengambilan Sesi Julai sahaja)
 
 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
 
 
 
 
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G


 

  SYARAT KHAS PROGRAM
   
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
   
  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
   
 
 • Biologi/Fizik
 • Kimia
 • Matematik/Matematik Tambahan
  DAN
 
 • Lulus Bahasa Inggeris

 

   
  ATAU
2. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
   
  Lulus program Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM dengan mendapat keputusan: (semester 1: HPNG 3.00 atau semester 2:  HPNG 2.75)
   
   
   
   

 
 

3.


 
 
 
HS112
E2037

Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal
 
Diploma Pengimejan Perubatan
(3 tahun / 6 Semester)
(Pengambilan Sesi Julai sahaja)
 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
 
 
 
 
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G


 

  SYARAT KHAS PROGRAM
   
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
   
 
 • Biologi/Kimia
 • Fizik
 • Matematik/Matematik Tambahan
  DAN
 
 • Lulus Bahasa Inggeris
ATAU
2. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
   
  Lulus program Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM dengan mendapat keputusan: (semester 1: HPNG 3.00 atau semester 2:  HPNG 2.75)
   
   
   
   
 
 
 

4.

 
 
 
 
HS113
E2036
Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal
 
 
Diploma Kesihatan Persekitaran
(3 tahun / 6 Semester)
(Pengambilan Sesi Julai sahaja)
 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
 
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G


   
  SYARAT KHAS PROGRAM
   
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
   
 
 • Biologi/Fizik
 • Kimia
 • Matematik/Matematik Tambahan
 

DAN

 
 • Lulus Bahasa Inggeris
   
ATAU
2. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
   
  Lulus program Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM dengan mendapat keputusan: (semester 1: HPNG 3.00 atau semester 2:  HPNG 2.75)
   
   
   

 

 

 
 
 

5.

 
 
 
 
HS114
E2035
 
Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal
 
 
Diploma Fisioterapi
(3 tahun / 6 Semester)
(Pengambilan Sesi Julai sahaja)
 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
 
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G


   
  SYARAT KHAS PROGRAM
   
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
   
 
 • Biologi
 • Fizik
 • Matematik/Matematik Tambahan
 

DAN

 
 • Lulus Bahasa Inggeris
   
ATAU
3. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
   
  Lulus program Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM dengan mendapat keputusan: (semester 1: HPNG 3.00 atau semester 2:  HPNG 2.75)
   
   
   

 

 

 
 
 

6.

 
 
 
 
HS115
E2034
 
Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal
 
 
Diploma Pemulihan Carakerja
(3 tahun / 6 Semester)
(Pengambilan Sesi Julai sahaja)
 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
 
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G


   
  SYARAT KHAS PROGRAM
   
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
   
 
 • Biologi/Fizik
 • Matematik/Matematik Tambahan

 

 

DAN

 
 • Lulus Bahasa Inggeris
   
ATAU
3. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
   
  Lulus program Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM dengan mendapat keputusan: (semester 1: HPNG 3.00 atau semester 2:  HPNG 2.75)
   
   
   

 

 

Last Updated on Wednesday, 28 July 2010 09:14