Syarat Kelayakan PDF Print E-mail

FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL KOD PROGRAM DAN TEMPOH PENGAJIAN SYARAT MINIMUM
 
UiTM
UPU


TERBUKA KEPADA ALIRAN
NAMA PROGRAM
TEMPOH PENGAJIAN
Untuk Bumiputera Sahaja

SYARAT AM UNIVERSITI
 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

 
 

1.


 
 
 
EM110
E2430

Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal
 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal
(3 tahun / 6 Semester )
 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
 
 
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G  SYARAT KHAS PROGRAM
   
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
   
 
  • Matematik
  • Matematik Tambahan
  • Fizik

 

  DAN
 
  • Lulus Kimia
  • Lulus Bahasa Inggeris
   
ATAU
 
2. LEPASAN SIJIL POLITEKNIK/INSTITUSI LAIN
 
  Lulus Sijil Politeknik atau Institusi lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat gred B ke atas dalam mata pelajaran Matematik dan Sains Kejuruteraan
   
  DAN
   
  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
   
 
  • Matematik
  • Matematik Tambahan
  • Fizik
  DAN
   
 
  • Lulus Kimia
  • Lulus Bahasa Inggeris

 

  ATAU
3. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
   
  Lulus program Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM dengan keputusan (semester 1 : HPNG 3.00 atau semester 2 : HPNG 2.50).
   
  Nota:
  Bagi lulusan sijil sahaja, salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, UiTM, 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan).
   
Last Updated on Tuesday, 08 June 2010 15:53