Syarat Kelayakan PDF Print E-mail

FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL
Nama Program /
Kod UiTM / Kod UPU /
Tempoh Pengajian /
Syarat Am Universiti

Syarat Khas Program
Minimum CGPA/PNGK Lepasan / Syarat Khas
1
 
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Maklumat)
CS220 / EC01
7 Semester
 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sistem Cerdas)
CS223 / EC20
7 Semester
 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengkomputeran Perniagaan)
CS224 / EC13
7 Semester
 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kejuruteraan Sistem Maklumat )
CS226 / EC15
7 Semester
 
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
 
Lepasan Diploma UiTM
 
2.30
 
   
  Diploma dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik
   
 
2.00
 
   
  Diploma dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
2.30
 
   
  Diploma dari Fakulti dalam Gugusan Sains dan Teknologi (untuk permohonan ke program CS220 dan CS226)
   
 
2.00
 
   
  Diploma dari Fakulti dalam Gugusan Sains dan Teknologi dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan (untuk permohonan ke program CS220 dan CS226)
   
 
2.30
 
   
  Diploma Kejuruteraan Elektrik (EE111) dan Diploma Sains AS120) (untuk permohonan ke program CS223 sahaja)
   
 
2.00
 
   
  Diploma Kejuruteraan Elektrik (EE111) dan Diploma Sains (AS120) dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan (untuk permohonan ke program CS223 sahaja)
   
 
2.30
 
   
  Diploma Pengajian Perniagaan (BM111) dan Diploma Perakaunan (AC110) (untuk permohonan ke program CS224 sahaja)
   
 
2.00
 
   
  Diploma Pengajian Perniagaan (BM111) dan Diploma Perakaunan (AC110) dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan (untuk permohonan  ke program  CS224  sahaja) 
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
 
3.00
 

  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik, Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
 
2.75
 
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik, Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.50
   
  Gred C+ (2.33) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Mathematics/Engineering Mathematics serta Gred C (2.00 )dalam satu (1) matapelajaran lain
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.50
   
  Gred C+ (NGMP 2.33) dalam Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T dan satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am:
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Statistik)
CS221 / ES09
6 Semester
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
 
Lepasan Diploma UiTM
 
2.30
 
   
  Diploma dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik / Diploma dari Fakulti dalam Gugusan Sains dan Teknologi
   
 
2.00
 
   
  Diploma dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik / Diploma dari Fakulti dalam Gugusan Sains dan Teknologi dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik, Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
2.75
   
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik, Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.50
   
  Gred C+ (2.33) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Mathematics/Engineering Mathematics serta Gred C (2.00 )dalam satu (1) mata pelajaran lain
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.50
   
  Gred C+ (NGMP 2.33) dalam Mathematics S / Mathematics T / Futher Mathematics T dan satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am :
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Aktuari)
CS222 / ES10
6 Semester
 
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
 
Lepasan Diploma UiTM
 
2.30
 
   
  Diploma dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik / Diploma Sains (AS120) dan Diploma Perakaunan (AC110) (untuk permohonan ke program CS222 sahaja)
   
 
2.00
 
   
  Diploma dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan / Diploma Sains (AS120) dan Diploma Perakaunan (AC110) dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan (untuk permohonan ke program CS222 sahaja)
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik, Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris 
   
2.75
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan  
   
 
DAN
   
  Lulus SPM setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik, Matematik Tambahan/Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.50
   
  Gred C+ (2.33) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Mathematics/ Engineering Mathematics dan Gred C (NGMP 2.00) dalam satu (1) mata pelajaran lain
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus  Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.50
  Gred C+ (NGMP 2.33) dalam Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T dan satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am 
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus  Bahasa Inggeris
   
7
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Komunikasi Data dan Perangkaian)
CS225 / EC14
7 Semester
 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Perkomputeran Netsentrik)
CS231 / EC23
7 Semester
 
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.30
   
  Diploma dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik / Diploma lain yang berkaitan
   
2.00
   
  Diploma dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik / Diploma lain yang berkaitan dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik, Matematik Tambahan Information and Communication Technology (ICT) / dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
2.75
   
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik, Matematik Tambahan Information and Communication Technology (ICT) / dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.50
   
  Gred C+ (2.33) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Mathematics / Engineering Mathematics serta Gred C (2.00 ) dalam satu (1) mata  pelajaran lain
   
  DAN
   
  Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan/ Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.50
  Gred C+ (NGMP 2.33) dalam Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T dan satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am  
   
  DAN
   
  Lulus SPM/Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan/ Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
9
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
CS230 / EC00
7 Semester
 
Sarjana Muda Sains Komputer ( Kepujian) (Pengkomputeran Multimedia)
CS233 / EC09
7 Semester
 
 
 
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.30
   
  Diploma dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik
   
2.00
   
  Diploma dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
2.30
   
  Diploma dari UiTM (untuk permohonan ke program CS230 sahaja)
   
2.00
   
  Diploma UiTM dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan ( untuk permohonan ke program CS230 sahaja )
   
2.30
   
  Diploma Kejuruteraan Elektrik (EE111) (untuk permohonan ke program CS233 sahaja)
   
2.00
   
  Diploma Kejuruteraan Elektrik (EE111) dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan (untuk permohonan ke program CS233 sahaja)
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik, Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
2.75
   
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik, Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM / PASUM / Matrikulasi
2.50
   
  Gred C+ (2.33) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Mathematics / Engineering Mathematics serta Gred C (2.00 ) da lam satu (1) mata pelajaran lain
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.50
   
  Gred C+ (NGMP 2.33) dalam Mathematics S / Mathematics T / Further Mathematics T dan satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am  
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
11
 
 
 
 
12
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengkomputeran)
CS227 / EC17
7 Semester
 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengurusan)
CS228 / ES69
7 Semester
 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik)
CS229 / ES08
7 Semester
 
Syarat Am Universiti
 
 • Lulus SPM / setaraf dengan baik.
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu / Malaysia di peringkat SPM/ setaraf.
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi Sains UM/ Asasi Undang-Undang KPTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 • Lulus Diploma dari IPT Lain yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
 • Malaysian University English Test (MUET) Band 1
 
 
 
Lepasan Diploma UiTM
2.30
   
  Diploma dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik
   
2.00
   
  Diploma dari Fakulti Sains Komputer dan Matematik dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan
   
2.30
   
  Diploma Sains (AS120) (untuk permohonan ke program CS227 dan CS229 sahaja)
   
2.00
   
  Diploma Sains (AS120) dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan (untuk permohonan ke program CS227 dan CS229 sahaja)
   
2.30
   
  Diploma Pengajian Perniagaan (BM111) (untuk permohonan ke program CS228 sahaja)
   
2.00
   
  Diploma Pengajian Perniagaan (BM111) dengan satu (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan (untuk permohonan ke program CS228 sahaja)
   
Lepasan Diploma Institusi Pengajian Tinggi Lain Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Malaysia
3.00
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain
   
 
DAN
   
  Lulus SPM setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik, Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
2.75
   
  Diploma bidang berkaitan dari Institusi Pengajian Tinggi lain dengan dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan
   
 
DAN
   
  Lulus SPM setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk Matematik, Matematik Tambahan / Information and Communication Technology (ICT) dan Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan Asasi UiTM/ PASUM / Matrikulasi
2.50
   
  Gred C+ (2.33) dalam dua (2) mata pelajaran termasuk Mathematics / Engineering Mathematics serta Gred C (2.00 ) dalam satu (1) mata pelajaran lain
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
Lepasan STPM / Setaraf
2.50
   
  Gred C+ (NGMP 2.33) dalam   Mathematics S / Mathematics T / Futher Mathematics T /  Engineering Mathematics dan satu (1) mata pelajaran lain tidak termasuk Pengajian Am
   
  DAN
   
  Lulus SPM / Setaraf dengan kepujian dalam Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains serta lulus Bahasa Inggeris
   
Last Updated on Thursday, 29 July 2010 02:44