Syarat Kelayakan PDF Print E-mailFAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK
Memenuhi Syarat Am Universiti Serta Syarat Khas Program

BIL KOD PROGRAM DAN TEMPOH PENGAJIAN SYARAT MINIMUM
 
UiTM
UPU


TERBUKA KEPADA ALIRAN
NAMA PROGRAM
TEMPOH PENGAJIAN
Untuk Bumiputera Sahaja

SYARAT AM UNIVERSITI
 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu.

 
 

1.


 
 
 
CS110
E2810

Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
 
Diploma Sains Komputer
(3 tahun / 6 Semester)
 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
 
Nota:

Calon yang mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) Gred 1A/2A dalam mata pelajaran berkaitan termasuk Matematik, Matematik Tambahan / Teknologi Maklumat / Fundamentals Of Programming / Programming & Development Tools / Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains akan ditempatkan Khas di kampus Shah Alam. Tertakluk kepada pencapaian akademik yang cemerlang dan bilangan tempat yang disediakan.

(Pengambilan Sesi Julai sahaja)
 
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G


 

  SYARAT KHAS PROGRAM
   
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
   
 
 • Matematik
 • Matematik Tambahan / Teknologi Maklumat / Fundamentals Of Programming / Programming & Development Tools
 • Fizik / Kimia / Biologi / Sains Tambahan / Sains
 

 

  DAN
 
 • Lulus Bahasa Inggeris
   
  ATAU
2. LEPASAN SIJIL UiTM
   
  Lulus Sijil Pengaturcaraan Komputer dari UiTM atau Sijil Teknologi Maklumat dari UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.70 SERTA SATU (1) tahun pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan
   
  DAN
   
 
 • Lulus Bahasa Inggeris
  ATAU
3. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
   
 

Lulus program Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM

   
  Nota:
  Bagi lulusan sijil sahaja, salinan permohonan dan salinan sijil yang telah disahkan perlu dihantar kepada Dekan, Fakulti Sains Komputer dan Matematik, UiTM, 40450 Shah Alam (selewat-lewatnya satu minggu selepas tarikh tutup permohonan).
   

 

2.


 
 
CS111
E2822

Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
 
Diploma Statistik
(3 tahun / 6 Semester)
 
 
 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
 
 
 
 
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G


 

  SYARAT KHAS PROGRAM
   
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
   
  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
   
 
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains
  DAN
 
 • Lulus Bahasa Inggeris

 

   
  ATAU
2. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
   
  Lulus program Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM
   
   
   

 

3.


 
 
CS112
E2821

Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
 
Diploma Sains Aktuari
(3 tahun / 6 Semester)
 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
 
 
 
 
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G


 

  SYARAT KHAS PROGRAM
   
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
   
  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
   
 
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains
  DAN
 
 • Lulus Bahasa Inggeris

 

   
  ATAU
2. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
   
  Lulus program Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM
   
   
   
 
 
 

4.

 
 
 
 
CS113
E2820
 
Terbuka kepada pemohon aliran Sains/Teknikal dan Sastera
 
Diploma Sains Kuantitatif
(3 tahun / 6 Semester)
 
Calon yang tamat program ini boleh memohon mengikuti mana-mana program Ijazah Sarjana Muda di mana-mana fakulti dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Universiti.
 
GRED SPM
sebelum 2010 mulai 2010
- A+
1A A
2A A-
3B B+
4B B
5C C+
6C C
7D D
8E E
9G G


  SYARAT KHAS PROGRAM
   
1. LEPASAN SPM DAN SETARAF
   
  Memenuhi SYARAT AM UNIVERSITI dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran:
   
 
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan/Sains
  DAN
 
 • Lulus Bahasa Inggeris

 

   
  ATAU
2. LEPASAN PRA DIPLOMA UiTM
   
  Lulus program Pra Diploma Sains (PD008) dari UiTM
   
   
   

 

 

Last Updated on Thursday, 29 July 2010 08:09